Forhåndslagrede journaltekster i Opus Dental

Effektiviser din hverdag med enkle forberedelser | undervist av Gjertrud Tørre Nummestad

Kursbeskrivelse

Dette er et kurs for deg som ønsker å lære hvordan du bygger dine forhåndslagrede tekster.

Du vil lære hvordan du får et mer effektivt verktøy til din daglige journalføring.

Dette er hva vi vil gjennomgå;

  • Ny journalregistrering med ferdig tekst
  • Lage nye forhåndslagrede tekster med ny pris
  • Endre og slette eksisterende tekster
  • Lage behandlingslister og rydde i tekstene


Målsetting

Få et strømlinjeformet system til din daglige journalføring, med et trygt oppfølgingssystem for pasienter

Mulighet for å ta ut statistikker på all journalføring

Øke effektiviteten

Forkunnskaper

Det er en fordel at du har god kjennskap til Opus dental


Gjertrud Tørre Nummestad
Gjertrud Tørre Nummestad
Kursholder