Journalføring med trygd

Unngå feil og merarbeid i din samhandling med HELFO | undervist av Stine Aasen

Kursbeskrivelse

Dette kurset gir deg som bruker en innføring og gjennomgang av hvordan du fører journal med trygd og sender samlefaktura til Helfo. Vi tar også for oss hvordan du retter opp eventuelle feil eller avviste krav fra Helfo både for deg som sender på CD/minnepenn og via Norsk Helsenett.

Etter endt kurs skal du ha tilegnet deg kunnskap om hvordan du fører journal med trygd og prosessen fra journalføring til refusjonen er utbetalt fra Helfo.

Kurset er delt inn i 3 hovedkapitler

  • Journalføring med trygd
  • Samlefaktura Journal Helfo
  • Korrigering av Helfo oppgjør

I hvert kapittel vil det ligge en eller flere opplæringsvideoer. Disse kan til en hver tid pauses og spoles tilbake om du ønsker det.


Forkunnskaper

  • Kjennskap til journalføring i Opus Dental og hvordan man fører journal.
  • Kjennskap til Folketrygdens gjeldende regelverk og satser for tannbehandling.Målgruppe

  • Du som har Direkte oppgjørsavtale med Helfo.
  • Du som skal føre journal med trygd.
  • Du som retter opp og fører innbetalinger fra Helfo.


Stine Aasen
Stine Aasen
Kursholder